Chào mừng đến với trường sinh học

Trường sinh học, Inc là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm hoá chất sinh học, khoa học, và các dịch vụ khoa học, lâm sàng, và công nghiệp khách hàng tại Việt Nam.  Sản phẩm có liên quan đến di động văn hóa, miễn dịch học, sinh học/nốt ruồi người chơi và các dịch vụ tiện nghi. Chúng tôi đã hỗ trợ Việt Nam viện nghiên cứu của mua các sản phẩm liên quan đến sinh học với chất lượng cao các sản phẩm sinh học có hiệu quả.

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Truong Bio, Inc. 
No. 18, 25 Street, Ward 10, District 6,

Ho Chi Minh City, Vietnam 
Phone: 84-2862750158 
E-mail: info@truong.bio

Truong Bio just recently became the distributor of Nanoshel,, Celprogen, and Boster Bio.

Nếu bạn có thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi dưới đây.